Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

17:01
0076 4365 500

goooooooofy:

Holy shit look at this fucking cat!!!!!!!!!

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats

May 29 2017

littleproblem
16:46
7422 fde2
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
littleproblem
15:22
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
littleproblem
15:22
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
littleproblem
15:20
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viascorpix scorpix
littleproblem
15:19
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viascorpix scorpix
littleproblem
15:16
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi. [...] Nie ma już gdzie wzrokiem uciec, nie ma słuchem. Nawet myśli pana stają się śmietnikiem cudzych myśli.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viabylejaka bylejaka
littleproblem
15:16
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— H. Poświatowska
Reposted frombotaka botaka viabylejaka bylejaka
littleproblem
15:15
0230 dca2
littleproblem
15:14
littleproblem
15:14

May 22 2017

littleproblem
19:36
Reposted fromRynn Rynn viaBalladyna Balladyna
19:35
7654 cebf 500

maramarta:

BuonOggi … 

dee goo photo

Reposted fromkimik kimik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 18 2017

littleproblem
08:00
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viafearoflove fearoflove
littleproblem
08:00
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viafearoflove fearoflove
littleproblem
07:59
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
littleproblem
07:59
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
littleproblem
07:57
Reposted fromkrzysk krzysk

April 28 2017

littleproblem
21:42
1979 14cc 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

April 23 2017

littleproblem
10:08
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl