Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2016

littleproblem
22:01
3385 c146
Reposted fromwieczerza wieczerza viahysterie hysterie
littleproblem
22:00
2737 d4bd
Reposted fromlove-autumn love-autumn viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:59
tylko twoje ramiona
potrafią mi stworzyć
prywatne niebo
na ziemi.
— Retoryka.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:58
5214 b55a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:58
littleproblem
21:56
4285 2d01 500
Reposted frompiehus piehus viakrzysk krzysk
littleproblem
21:55
littleproblem
21:54
5019 47e4
Reposted fromCalcarea Calcarea viamalinowowa malinowowa
littleproblem
21:54
4586 f17b
Reposted fromdepth depth viamalinowowa malinowowa
littleproblem
21:54
grafika cute, love, and couple
Reposted fromweightless weightless viamalinowowa malinowowa
littleproblem
21:53
Myślę, że każdy chce mieć kogoś kto sprawia, że czujemy się lepsi niż jesteśmy i potrafimy zapomnieć o bliznach mimo, iż ich dotykamy.
— nezavisan, rozmowa na chacie
Reposted fromnezavisan nezavisan vianivea nivea
littleproblem
21:52
5217 bfdb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:52
2455 9047 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:52
4873 6379 500
Reposted fromnyaako nyaako viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:52
8622 66a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:51
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewkagold sewkagold
littleproblem
21:51
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
littleproblem
21:51
Nie jestem zbyt dobra w panowaniu nad skrajnymi emocjami. Należałoby uczciwie powiedzieć, że jestem w tym fatalna.
— Meryl Streep
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
littleproblem
21:50
7862 5ff7 500
littleproblem
21:50
0575 1ad2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl